Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism


In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1430/2005, certificatul de urbanism este... actul de informare prin care autoritatile publice fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.


Certificatul de urbanism se emite obligatoriu pentru:  • autorizarea lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora;

  • desfintarea constructiilor ori a altor amenajari;

  • concesionarea de terenuri;

  • adjudecarea prin licitatie a proiectului lucrarilor publice in faza de „Studiu de fezabilitate”;

  • cereri in justitie si operatiuni notariale privid circulatia imobiliara care au ca obiect imparteli ori comasari de parcele pentru lucrarile de constructii;

  • Construirea unei servituti de trecere pentru un imobil.

  •